Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α.

espaaka-3ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ (: Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α.)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Θυρίδα  85 – Τ.Κ. 190 17 – ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ 999194994 – Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μεγάλη συζήτηση γινότανε για τη δημιουργία μιας Ένωσης (: Ομοσπονδίας) μέσω της οποίας θα ακουγόταν δυνατότερα η φωνή  όλων των Εξωραϊστικών Συλλόγων της Παραλίας των Αγίων Αποστόλων Αττικής.

Τέσσερις φίλοι ήταν που πήγαν μπροστά σ΄ αυτή την υπόθεση: Ο Γιώργος ο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος τότε στο Σύλλογο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ο Μιχάλης ο ΚΑΝΑΚΗΣ, Πρόεδρος στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΟΦΟ, ο Βασίλης ο ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ της ΣΠΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΥ κι ο Γρηγόρης ο ΣΤΑΘΟKΩΣΤΑΣ του Συλλόγου ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Οι μεταξύ τους συζητήσεις και οι επαφές τους με τους Προέδρους  όλων των άλλων Συλλόγων  για τη δημιουργία της  Ένωσης, κράτησαν πάνω από ένα χρόνο.

Καταλήγοντας στις συζητήσεις αυτές, όλοι έφτασαν να έχουν πια ξεκάθαρο στο μυαλό τους για ποια πράγματα  θα αγωνιζότανε η Ένωση αυτή των Εξωραϊστικών Συλλόγων της Παραλίας μας.

Θα έπρεπε

 • να προφέρει άμεση και αποτελεσματική εκπροσώπηση των Συλλόγων Μελών της,
 • να αναπτύσσει μεταξύ τους σχέσεις και δεσμού, να διαδίδει πνεύμα αλληλεγγύης στα επί μέρους και γενικότερα προβλήματα της περιοχής των Συλλόγων.
 • να εκπροσωπεί τους Συλλόγους Μέλη της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε άλλους φορείς και οργανισμούς και κάθε άλλη Αρχή, Δημόσια ή Δημοτική και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,
 • να συμπαρίσταται ενεργά στα διάφορα προβλήματα που θα απασχολούν τα μέλη,
 • να αναλαμβάνει πρωτοβουλία συντονισμού για συγκεντρώσεις, διαβουλεύσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τους σκοπούς της, καθώς και να συμπαρίσταται και να υποστηρίζει τον προγραμματισμό και κάθε είδους ενέργειες που θα αποσκοπούν στην επίλυση όλων των προβλημάτων της περιοχής, όπως το οικιστικό,η  ύδρευση, ο ηλεκτροφωτισμός, οι δρόμοι, η συγκοινωνία, η καθαριότητα όλων των χώρων, η συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων, η καθαριότητα και αξιοπρεπής εμφάνιση της παραλίας καθώς και η δενδροφύτευσή της,
 • να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής, στην πυρασφάλεια, στην ιατρική και υγειονομική περίθαλψη,
 • να φροντίζει για την εκτέλεση κάθε είδους κοινωφελών έργων ευρύτερης και γενικότερης σημασίας για την περιοχή των Συλλόγων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς του Δημοσίου,
 • να μελετά, να προγραμματίζει και να προωθεί λύσεις όλων των προβλημάτων που θα αναφέρονται στους καταστατικούς της σκοπούς ή που θα δημιουργούνται στο μέλλον, προβαλλόμενα από τη Διοίκηση και τα όργανα της Ένωσης,
 • να μην αποκτήσει ποτέ κερδοσκοπικό σκοπό,
 • να μην ασχολείται με την πολιτική και να μη διασυνδεθεί ή εξαρτηθεί ποτέ από πολιτικά κόμματα.

Αναζητώντας στη συνέχεια τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύγχανε η Ένωση τους σκοπούς της αυτούς, πέραν του γενικολόγου «με κάθε νόμιμο τρόπο», σκέφτηκαν να συμπεριλάβουν σ’ αυτούς

 • κάθε υπηρεσία, ως παράγοντα που θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση και ειδικότερα με σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της, καθώς και των αρμοδίων δημοτικών και κρατικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών για τα ζητήματα γενικά που θα απασχολούν την Ένωση  και τα μέλη και τα οποία θα ταυτίζονται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της,
 • την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων και προκηρύξεων,
 • την οργάνωση συγκεντρώσεων και κατατοπιστικών ομιλιών,
 • την κινητοποίηση των οικιστών για τα ζητήματα που απασχολούν την Ένωση και τα μέλη της και την ενημέρωση αρμοδίων οργάνων και παραγόντων,

καθώς και

 • τη σύσταση ή τη σήμανση οργάνων της Ένωσης ή αντιπροσώπων της σε επιτροπές που θα έχουν σχέση και θα ταυτίζονται με τους σκοπούς και τους στόχους της Ένωσης και των μελών της.

Ως επωνυμία για την  Ένωση επιλέχθηκε: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (& ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και για συντομία «Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α.».

Η «Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α.» ιδρυόμενη, αναγνωρίσθηκε επίσημα με την αριθ. 933/1986 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας και ενεγράφη στο οικείο Βιβλίο Σωματείων και Ενώσεων με αύξοντα αριθμό 14119/23-04-1986.

Από την ίδρυσή της, αναπτύσσει τις δραστηριότητες της στις παράλιες περιοχές του ΚΑΛΑΜΟΥ, το οποίο έχει και Έδρα.

Διοικούμενη από Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (: Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο – Γραμματέα – Ειδικό Γραμματέα και Ταμία) που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, είχε μέχρι σήμερα άξιους ανθρώπους στο τιμόνι της, οδηγούμενη σταδιακά από αυτούς να καταξιωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.

Στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου έχουν θητεύσει από την ίδρυσή της :

ΕΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
1986 – 1990 Γιώργος ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
1990 -1992 Μιχάλης ΚΑΝΑΚΗΣ
1992- 1994 Γιώργος ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
1994- 1998 Μιχάλης ΚΑΝΑΚΗΣ
1998 -2000 Κώστας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
2000- 2002 Όλγα ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΞΑΝΘΟΥ
2002– 2010 Δημήτρης ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
2010 – Σήμερα Μιχάλης ΚΑΝΑΚΗΣ

Το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της «Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α.», εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες της Ενώσεώς μας της 02/12/12 και σύμφωνα με την αριθ. 146/07-12-12  απόφαση   συγκρότησής του σε σώμα, απαρτίζεται από τους :

 1. Μιχάλης ΚΑΝΑΚΗΣ, Πρόεδρος (Σύλλογος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ)
 2. Δημήτριος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος (Σύλλογος ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)
 3. Γεώργιος ΒΛΑΝΤΗΣ, Γεν. Γραμματέας (Σύλλογος ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)
 4. Ευαγγελία ΓΚΟΓΚΟΥ, Ταμίας (Σύλλογος ΣΠΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΥ)
 5. Σταύρος ΜΥΛΩΝΑΣ, Ειδ. Γραμματέας (Σύλλογος ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ)

Όλοι μαζί οι ανωτέρω, συνεχίζουμε για μια δυνατή Ένωση των Συλλόγων των παράλιων περιοχών του Καλάμου, με δουλειά και αποτέλεσμα προς όφελος όλων των οικιστών τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΑΑΚΑ 2012 – 2014

 

Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΑΛΑΜΟΥ
1 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 6944574598 2295084256
2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 6979449033 2108663945 2295083877
3 ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 6972099793 2105754585 2295082847
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΓΚΩΝΑ-ΡΕΡΑ 6944882104 2295080 442
5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. ΒΛΑΣΤΟΣ 6982623948 2295082374
6 ΧΑΙΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΗΝΗ 6977433498 2106006371 2295083942
7 ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΙΜΑΔΕΣ 6972203972
8 ΧΟΥΛΑΚΗ ΒΙΒΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΝΟΥ 6944311682 2295084628
9 ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΨΕΛΗ 6939396093 2108068415 2295081121
10 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚΗ ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ 6939331146 2106921315 2295084165
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΦΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 6936897013 2108319971 2108319958
12 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ 6945234281 2295032752
13 ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΥΤ. ΟΜ.ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. 6941678990 2295082469
14 ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 6937095814 2102821532 2295083711
15 ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 6977323363 2102612575
16 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ 6932411721 2106725873 2295084453
17 ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 6942057070 2108087243 2295081352
18 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΟΣ 2108629134 2102777912 2295083008